Individuálny a odborný prístup

Každý pacient, každý stav a každý zub si vyžaduje vlastný prístup. Každému výkonu u nás venujeme toľko času a prostriedkov koľko je potreba.

Zdravie - Funkcia - Estetika

Spojenie týchto troch základných princípov v našej terapii považujeme za najlepšiu cestu ako dosiahnuť kvalitných a dlhodobých výsledkov.

Moderné vybavenie a postupy

Neustále sa snažíme držať krok s modernou stomatológiou - vybavenosťou ambulancie, vzdelávaním na prednáškach, praktických kurzoch, v knihách...

Alfa a omega profesionálnej a predovšetkým domácej starostlivosti o chrup a dutinu ústnu. Pravidelná a správne prevádzaná hygiena je to, čo minimalizuje riziko vzniku kazu a zápalu, a čo Vašim zubom, ďasnám a našim prácam zabezpečí dlhú životnosť. Dentálnu hygienu preto ponúkame aj pacientom u nás inak neregistrovaným pre ďalšie služby.

Objednajte sa pohodlne online →

Oprava zubného kazu výplňou patrí medzi najfrekventovanejšie výkony v ambulancii zubného lekára. Zubný kaz sa zo zuba odstráni a následná „diera“ sa zaplní výplňovým materiálom. V súčasnosti je naším materiálom voľby najčastejšie fotokompozit. Je to materiál vo farbe zuba na báze živice s prímesou sklokeramického plniva. Dĺžka a náročnosť zhotovenia výplne závisí od veľkosti, umiestnenia ale aj technického postupu. Čas potrebný na naozaj kvalitné zhotovenie náročnejšej výplne sa môže pohybovať aj okolo 60 – 90 minút.

V jadre každého zdravého zuba sa nachádza dreň, laicky často označovaná aj ako „nerv“. Ak nastane situácia, že zubný kaz zasahuje veľmi blízko, alebo prípadne až do drene, vzniká v zube zápal, spojený často s výraznou symptomatológiou. Dôvod vzniku zápalu môže byť aj iný, no zubný kaz zostáva najzvyklejšou príčinou. Neliečený prípadne asymptomatický zápal sa šíri do koreňovej časti drene (tzv. „kanálikov“) a neskôr aj do okolitých tkanív a je spojený s komplikáciami rôzneho rozsahu. Liečba sa označuje ako endodontická a tkvie v chemicko-mechanickom čistení drene a jej koreňového systému, a v ich následnom zaplnení. Aj keď sa zo súčasného medicínskeho pohľadu 100% úspešnosť nedá zaručiť, tak u nás hlavne vďaka použitiu mikroskopu a dôkladného liečebného postupu dosahujeme vysoké percentá úspešnosti primárnej endodontickej liečby.

Niekedy si stav jednotlivých zubov, ale aj celého chrupu, vyžaduje už definitívne odstránenie – extrakciu. Príčinou nemusí byť len rozsiahly zubný kaz, ale aj ochorenie ďasien a celého závesného aparátu zuba. Naopak indikáciou k extrakcii intaktných zubov môže byť ich nevhodné uloženie alebo nedostatok miesta v zubnom oblúku.

Ak je nutná náhrada extrahovaných zubov, máme viacero možností – od mostíkov cez implantáty až po čiastočné a celkové snímateľné náhrady.

Ak deštrukcia korunky zuba kazom, prípadne úrazom dosiahne väčších rozmerov, tak bežná výplň na dostatočné spevnenie a dostavbu nestačí. V takých prípadoch volíme jednu z protetických náhrad – či už korunku, alebo čiastočnú korunku, ktorá takémuto zubu chýbajúcu časť anatomicky doplní a zabezpečí lepšiu odolnosť. Ideálnym kandidátom na spevnenie sú aj zuby po endodontickej liečbe.

Medzi ďalšie využívané protetické náhrady radíme mostíky a fazety. Prvé sú v podstate spojené korunky v rade a dokážu vyplniť medzery po chýbajúcich zuboch, druhé často aj pri minimálnej preparácii dokážu zlepšiť estetiku (nielen) prednej časti zubov.

U nesprávneho postavenia zubov v zubnom oblúku je najprirodzenejším spôsobom nápravy čeľustno-ortopedická alebo inak povedané ortodontická liečba. K dosiahnutiu cieľa využíva fixné a snímateľné aparáty, ktoré poznáme pod bežnejším názvom – strojčeky. Ortodontická liečba však dokáže, pri správnom načasovaní, aj priaznivo ovplyvniť rast čeľustí detí v rastovej fáze. V určitých prípadoch zas môže vyžadovať spoluprácu s  liečbou chirurgickou. Okrem bežných strojčekov ponúkame možnosť použitia tzv. neviditeľného strojčeka – Invisalign.

Ďalšou variantou náhrady chýbajúceho zuba, alebo viacerých zubov je ich náhrada vnútrokostnými titanovými implantátmi. V jednoduchosti by sa dal implantát prirovnať k hmoždinke, v ktorej drží vrchná štruktúra a na nej potom korunka, ktorá v dutine ústnej nahrádza daný zub. Bezproblémové zavedenie a udržanie dlhodobej stability implantátu vyžaduje vhodné podmienky. Ak sa tieto v danom mieste prirodzene nenachádzajú, nemusí to znamenať hneď problém, pretože sa často dajú doplňujúcimi zákrokmi pripraviť.